Znaleziono 8 artykułów

Kamil Zeidler

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Nowe przestępstwa w systemie karnoprawnej ochrony dziedzictwa kultury Kamil Zeidler s. 65-69
Jan Piotr Pruszyński (1941-2008) : [nekrolog] Kamil Zeidler s. 107-108
Prawnokarna ochrona dziedzictwa kulturowego Kamil Zeidler s. 113-115
Prawna ochrona zabytków na wypadek wojny Jerzy Zajadło Kamil Zeidler s. 116-121
Ochrona zabytków militarnych Helu, red. A. Gryszczyńska, B. Konieczna, Wyd. TNOiK, Toruń-Warszawa 2006 Kamil Zeidler Agnieszka Gryszczyńska (aut. dzieła rec.) Beata Konieczna (aut. dzieła rec.) s. 117-118
O dopuszczalności stosowania sposobów erystycznych w postępowaniu sądowym Kamil Zeidler s. 119-130
Utracone dziedzictwo kultury Kamil Zeidler s. 140-141
Zakaz wywozu dóbr kultury i jego praktyczne konsekwencje Kamil Zeidler s. 410-412