Znaleziono 1 artykuł

Anna Zekin-Kompanowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Metafora jako element stymulujący hybrydyzację gatunkową : analiza kontrastywna exposé Anna Zekin-Kompanowska s. 30-42