Znaleziono 1 artykuł

Jan Patrick Zeller

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wpływ polszczyzny na wariantywność morfosyntaktyczną w łemkowszczyźnie – forma przypadkowa rzeczownika w funkcji orzecznika Jan Patrick Zeller s. 117-127