Znaleziono 6 artykułów

Aleksandra Zeman

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rola techniki dyrygenckiej w procesie kształtowania interpretacji utworu chóralnego w zespole amatorskim Aleksandra Zeman s. 97-103
Rola pedagoga w kształtowaniu osobowości przyszłego dyrygenta chóralnego Wybrane zagadnienia Aleksandra Zeman s. 111-118
Komunikacja werbalna i niewerbalna między dyrygentem a chórem : wybrane zagadnienia Aleksandra Zeman s. 212-219
Interdyscyplinarne koncerty Chóru "Gloriam Dei" w ramach Beskidzkiego Festiwalu Nauki i Sztuki w Bielsku-Białej w latach 2010-2013 Aleksandra Zeman s. 220-231
Zagadnienia wykonawcze i interpretacyjne wybranych utworów wokalnych Józefa Świdra Aleksandra Zeman s. 232-238
Aktywność chóralna czynnikiem stymulującym rozwój kultury muzycznej mieszkańców Nawsia na Zaolziu Aleksandra Zeman s. 233-246