Znaleziono 4 artykuły

Igor Zgoliński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Aktualny model kary pozbawienia wolności i jego perspektywy Wiesław Juchacz Igor Zgoliński s. 45-56
Penalizacja stalkingu jako nowa forma ochrony dóbr człowieka Igor Zgoliński s. 95-111
Analiza prawno-historyczna występku narażenia człowieka na niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w świetle odpowiedzialności karnej za błąd w sztuce medyczne Igor Zgoliński s. 145-152
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 9 maja 2013 r., IV KK 403 Igor Zgoliński s. 174-178