Znaleziono 3 artykuły

Ewa M. Ziółek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Biskupi-senatorowie wobec przymierza polsko-pruskiego 1788-1791 : w świetle ich mów sejmowych i korespondencji Ewa M. Ziółek s. 89-104
Dekret Fryderyka Augusta z 23 III 1811 r. w sprawie zasad łączenia klasztorów liczących poniżej 12 zakonników, uproszczenia egzaminów do nowicjatu oraz zniesienia zakazu przyjmowania braci laików Ewa M. Ziółek s. 281
"Między tronem i ołtarzem. Kościół i państwo w Księstwie Warszawskim", Ewa M. Ziółek, Lublin 2012 : [recenzja] Marek Derwich Ewa M. Ziółek (aut. dzieła rec.) s. 325-326