Znaleziono 5 artykułów

Bogusława Ziółkowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wartość przedsiębiorstwa i jej determinanty w zarządzaniu współczesnymi przedsiębiorstwami Bogusława Ziółkowska s. 93-104
Znaczenie innowacji społecznych w tworzeniu wartości dodanej dla społeczeństwa Bogusława Ziółkowska s. 141-150
Zmienność i wirtualność a proces kreowania wartości w otoczeniu chaotycznym Bogusława Ziółkowska s. 337-344
Nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne wykorzystywane w zarządzaniu telepracą Karolina Karbownik Bogusława Ziółkowska s. 543-553
Efektywność procesów wartościotwórczych w przedsiębiorstwie Bogusława Ziółkowska s. 925-933