Znaleziono 2 artykuły

Elżbieta Ziółkowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Charakterystyka produkcyjna rolnictwa indywidualnego w gminach województwa ostrołęckiego Janusz Jaworowski Janusz Skowroński Elżbieta Ziółkowska s. 103-124
Diagnoza pozycji finansowej spółek giełdowych metodą quick testu Tomasz Bednarz Edyta Mioduchowska-Jaroszewicz Elżbieta Ziółkowska s. 223-234