Znaleziono 6 artykułów

Artur Ziółkowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Implementacja procesów biznesowych w technologiach Smart Cities Paweł Kapłański Cezary Orłowski Aleksander Orłowski Witold Pokrzywnicki Tomasz Sitek Artur Ziółkowski s. 5-23
Projektowanie zagregowanych KPI jako metoda implementacji procesów decyzyjnych w zarządzaniu Smart Cities Paweł Kapłański Cezary Orłowski Aleksander Orłowski Witold Pokrzywnicki Tomasz Sitek Artur Ziółkowski s. 25-39
Metoda projektowania systemów Smart Cities bazowana na Case Based Reasoning Paweł Kapłański Cezary Orłowski Aleksander Orłowski Witold Pokrzywnicki Tomasz Sitek Artur Ziółkowski s. 41-61
Model szyny integracyjnej danych i ontologii procesów Smart Cities Paweł Kapłański Cezary Orłowski Aleksander Orłowski Witold Pokrzywnicki Tomasz Sitek Artur Ziółkowski s. 63-81
Ontologia języka wzorców projektowych dla systemów Smart Cities Paweł Kapłański Cezary Orłowski Aleksander Orłowski Witold Pokrzywnicki Tomasz Sitek Artur Ziółkowski s. 83-110
Wysokopoziomowy model projektowania wskaźników KPI systemów inteligentnych miast Paweł Kapłański Cezary Orłowski Aleksander Orłowski Witold Pokrzywnicki Tomasz Sitek Artur Ziółkowski s. 111-124