Znaleziono 2 artykuły

Agnieszka Zięba

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Profesor Józefat Zielonacki (1818-1884) na tle XIX-wiecznej pandektystyki Agnieszka Zięba s. 77-100
Józefat Zielonacki zapomniany polski romanista XIX w. : szkic do biografii Agnieszka Zięba s. 129-147