Znaleziono 2 artykuły

Józef Zięba

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Rozwój koncepcji teatru ludowego w dwudziestoleciu międzywojennym", Józef Zięba, "Literatura Ludowa" nr 2 (1975) : [recenzja] Irena Zasłona Józef Zięba (aut. dzieła rec.) s. 151
">>Teatr Ludowy<< w międzywojennym dwudziestoleciu", Józef Zięba, "Roczniki Humanistyczne KUL", t.XXIV, z.1, Lublin 1978 : [recenzja] Aniela Piorunowa Józef Zięba (aut. dzieła rec.) s. 234