Znaleziono 3 artykuły

Karolina Zięba

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Czynniki kształtujące zachowania nabywcze młodych konsumentów Karolina Zięba s. 271-279
Psychologia procesu sprzedaży Karolina Zięba s. 396-404
Wpływ kultury na zachowania konsumenckie Karolina Zieba s. 401-411