Znaleziono 3 artykuły

Małgorzata Zięba

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wykorzystanie innowacyjnej metodyki : studium przypadku w edukacji biznesowej – projekt Innocas, LdV, TOI Małgorzata Zięba s. 74-81
Innowacyjność mikro i małych przedsiębiorstw na przykładzie firm z województwa pomorskiego Małgorzata Zięba s. 458-466
Jak firmy z sektora wiedzochłonnych usług biznesowych zarządzają wiedzą? : prezentacja wyników badań Małgorzata Zięba s. 461-473