Znaleziono 3 artykuły

Paweł Zięba

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Józef Ignacy Kraszewski - edytor "Athenaeum" Paweł Zięba s. 16-35
Motyw podróży i drogi z punktu widzenia edytorskich i stylistycznych rozwiązań Józefa Ignacego Kraszewskiego Paweł Zięba s. 95-110
"Z dziejów polskiej konwencji wydawniczej. Edytorskie koncepcje i praktyka wydawnicza Józefa Ignacego Kraszewskiego", Paweł Zięba, Kraków 2010 : [recenzja] Inesa Szulska Paweł Zięba (aut. dzieła rec.) s. 347-353