Znaleziono 6 artykułów

Agata Ziętek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
The European Cultural Space Agata Ziętek s. 11-23
Wyznaczniki kulturowe hegemonii Stanów Zjednoczonych Ameryki Agata Ziętek s. 29-46
Dyplomacja publiczna Polski Agata Ziętek s. 65-83
"Decydowanie polityczne", Ziemowit Jacek Pietraś, Warszawa-Kraków 1998 : [recenzja] Agata Ziętek Ziemowit Jacek Pietraś (aut. dzieła rec.) s. 121-122
Sprawozdanie z seminarium naukowego Zakładu Stosunków Międzynarodowych, Wydział Politologii UMCS na temat "Chiny w stosunkach międzynarodowych" Agata Ziętek s. 204-207
"Chiny w stosunkach międzynarodowych", Agata Ziętek, Krzysztof Iwańczuk, Lublin 2003 : [recenzja] Marcin Misiągiewicz Krzysztof Iwańczuk (aut. dzieła rec.) Agata Ziętek (aut. dzieła rec.) s. 260-262