Znaleziono 1 artykuł

Beata Zielewska-Rudnicka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Znaczenie średniowiecznego prawosławia dla filozofii rosyjskiej = The Meaning of the Medieval Prtodox Church to the Russian Philosophy Beata Zielewska-Rudnicka s. 135-144