Znaleziono 1 artykuł

Anna Zielińska-Chmielewska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ocena realizacji strategii płynności finansowej ZM Henryk Kania S. A. w ujęciu dochód-ryzyko w latach 2008 - 2012 Anna Zielińska-Chmielewska s. 551-565