Znaleziono 5 artykułów

Teresa Zielińska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ordynacje w dawnej Polsce Teresa Zielińska s. 17-30
"Szlacheccy właściciele nieruchomości w miastach XVIII w.", Teresa Zielińska, Warszawa-Łódź 1987 : [recenzja] Andrzej Wyrobisz Teresa Zielińska (aut. dzieła rec.) s. 214-218
"Latyfundium Radziwiłłów w XV do połowy XVI wieku", M. Malczewska, Warszawa-Poznań 1985 : [recenzja] Teresa Zielińska M. Malczewska (aut. dzieła rec.) s. 318-321
Problem Reformacji w Warszawie w XVI wieku Gottfried Schramm Teresa Zielińska (tłum.) s. 557-571
"Magnateria polska epoki saskiej. Funkcje urzędów i królewszczyzn w procesie przeobrażeń warstwy społecznej", Teresa Zielińska, Wrocław [etc.] 1977 : [recenzja] Stefan Ciara Teresa Zielińska (aut. dzieła rec.) s. 567-570