Znaleziono 1 artykuł

H. Zieliński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Na warsztatch historyków polskiej myśli politycznej : Polska myśl polityczna XIX i XX wieku". T. 4, cz. 1, "Sympozjum w Oleśnicy 1977 : Problemy prasoznawstwa a badania myśli politycznej", pod. red. H. Zielińskiego, Wrocław 1980, s. 7-152 : [recenzja] Janusz Rudziński H. Zieliński (aut. dzieła rec.) s. 105-107