Znaleziono 2 artykuły

Mariusz Zieliński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Unemployment and Labor Market Policy in Visegrad Group Countries Mariusz Zieliński s. 185-201
Zmiany konkurencyjności zasobów pracy krajów Grupy Wyszehradzkiej po przystąpieniu do Unii Europejskiej Mariusz Zieliński s. 335-345