Znaleziono 19 artykułów

Paweł Zieliński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wartości pedagogiczne w nauczaniu Dōgena Paweł Zieliński s. 51-76
Główne dylematy i problemy edukacji globalnej Paweł Zieliński s. 53-64
Rola nauczyciela w świetle założeń edukacji postmodernistycznej Paweł Zieliński s. 57-69
Wzorce starochińskiego humanizmu w edukacji Paweł Zieliński s. 87-96
Główne idee i przedstawiciele tradycyjnego mahajanistycznego i neokonfucjańskiego wychowania w Korei Paweł Zieliński s. 103-118
Związki psychologii i pedagogiki humanistycznej z dalekowschodnimi ideałami wychowania Paweł Zieliński s. 133-146
Redukowanie nadmiernego stresu przez studentów pedagogiki podczas egzaminów i zaliczeń ustnych w powiązaniu z umiejętnością relaksacji Paweł Zieliński s. 133-146
Miejsce sofrologii we współczesnej edukacji Paweł Zieliński s. 149-168
Edukacja międzykulturowa Wietnamczyków w Polsce z uwzględnieniem dzieci z rodzin polsko-wietnamskich Paweł Zieliński s. 177-191
Wychowanie i systemy edukacyjne w Wietnamie na tle rozwoju historycznego i kulturowego kraju : z uwzględnieniem podmiotowości w wychowaniu Paweł Zieliński s. 207-239
Możliwości zastosowania hipnozy w pedagogice Paweł Zieliński s. 219-225
Sprawozdanie z VIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Edukacja w dobie postmodernizmu" 18-19 września 2012 Paweł Zieliński s. 250-260
Wyzwanie edukacyjne: zmiana świadomości ekologicznej warunkiem ciągłości gatunku ludzkiego Paweł Zieliński s. 353-368
"Edukacja holistyczna w podejściu Gestalt : o wspieraniu rozwoju osoby", Wiktor Żłobicki, Kraków 2009 : [recenzja] Paweł Zieliński Wiktor Żłobicki (aut. dzieła rec.) s. 549-552
"Kształcenie człowieka", Arthur Brühlmeier, Kraków 2011 : [recenzja] Paweł Zieliński Arthur Brühlmeier (aut. dzieła rec.) s. 567-571
Sprawozdanie z IX Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Historia. Społeczeństwo. Edukacja” 28–29 września 2013 r. Paweł Zieliński s. 585-592
"W poszukiwaniu podstaw pedagogiki humanistycznej. Od fenomenologii Edmunda Husserla do pedagogiki fenomenologicznej", Andrzej Ryk, Kraków 2011 : [recenzja] Paweł Zieliński Andrzej Ryk (aut. dzieła rec.) s. 661-665
Poprawa samooceny nowym narzędziem terapii pedagogicznej : wykorzystanie "kwestionariusza zachowań asertywnych i wykazu wzorów afirmacji stosowanych w relaksacji" Paweł Zieliński s. 847-854
Wprowadzenie do przedmiotu: "Metody relaksacyjno-koncentrujące" Paweł Zieliński s. 855-862