Znaleziono 15 artykułów

Tadeusz J. Zieliński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Nauka etyki w szkołach publicznych w ujęciu prawnym Tadeusz J. Zieliński s. 23-47
Miejsce religii w porządku konstytucyjnym Wielkiej Brytanii Tadeusz J. Zieliński s. 59-74
Przedstawicielstwo dyplomatyczne Stanów Zjednoczonych Ameryki przy Watykanie a Pierwsza Poprawka do Konstytucji USA : (aspekty historyczne i prawne) Tadeusz J. Zieliński s. 155-179
Obowiązki strony państwowej i wyznaniowej w procesie realizacji art. 25 ust. 5 Konstytucji w parlamencie Tadeusz J. Zieliński s. 161-176
Trzy systemy prawnej ochrony wolności religijnej o zasięgu międzynarodowym Tadeusz J. Zieliński s. 163-177
"Religion Long Forgotten : The Importance of Religion in Education Towards Civil Society", edited by Dariusz Stępkowski and Andrzej Murzyn, Kraków 2014 : [recenzja] Tadeusz J. Zieliński Andrzej Murzyn (aut. dzieła rec.) Dariusz Stępkowski (aut. dzieła rec.) s. 197-200
"Protestantyzm ewangelikalny. Studium specyfiki religijnej", Tadeusz J. Zieliński, Warszawa 2013 : [recenzja] Czesław Rychlicki Tadeusz J. Zieliński (aut. dzieła rec.) s. 219-225
"Państwo a Kościół. Doświadczenia austriackie - uregulowania konkordatowe", Agnieszka Hess, Kraków 2003 : [recenzja] Tadeusz J. Zieliński Agnieszka Hess (aut. dzieła rec.) s. 261-264
Medal za Zasługi dla Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie : ustanowienie - kształt - osoby uhonorowane Tadeusz J. Zieliński s. 271-274
"Prawa i wolności religijne we współczesnej Polsce. Ustawodawstwo a realia społeczno-kulturowe", Sławomir Cebula, Kraków 2012: [recenzja] Tadeusz J. Zieliński Sławomir Cebula (aut. dzieła rec.) s. 283-288
"The Art of Legislation. The Principles of Lawgiving in the Church", Piotr Kroczek, Kraków 2011 : [recenzja] Tadeusz J. Zieliński Piotr Kroczek (aut. dzieła rec.) s. 289-294
"Protestantyzm ewangelikalny : studium specyfiki religijnej", Tadeusz J. Zieliński, Warszawa 2013 : [recenzja] Zbigniew Pasek Tadeusz J. Zieliński (aut. dzieła rec.) s. 307-311
"Granice wolności religijnej. Kwestie wolności sumienia i wyznania oraz stosunku państwa do religii w Stanach Zjednoczonych Ameryki", Maciej Potz, Wrocław 2008 : [recenzja] Tadeusz J. Zieliński Maciej Potz (aut. dzieła rec.) s. 317-321
Ekumeniczna lektura adhortacji «Ecclesia in Europa» - perspektywa protestancka Tadeusz J. Zieliński s. 323-335
Prawo lekarskie Drugiej Rzeczypospolitej w zarysie Tadeusz J. Zieliński s. 401-423