Znaleziono 2 artykuły

Monika Zielona-Jenek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Seksualizacja – definicje, polemiki i próba rekonceptualizacji Monika Zielona-Jenek s. 9-36
Percepcja relacji interpersonalnych u osób uwikłanych w sytuacje wykorzystania seksualnego dziecka Monika Zielona-Jenek s. 123-146