Znaleziono 9 artykułów

Adam Zienkiewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Alternatywne rozwiązywanie i rozstrzyganie sporów prawnych Adam Zienkiewicz s. 33-50
Standardy prowadzenia mediacji i postępowanie mediatora uchwalone przez Społeczną Radę ADR przy Ministrze Sprawiedliwości Adam Zienkiewicz s. 185-200
XX Jubileuszowy Zjazd Katedr Teorii i Filozofii Prawa "Integracja zewnętrzna i wewnętrzna prawoznawstwa:, Łódź, 6-9 września 2012 r. Anna Korzeniewska-Lasota Adam Zienkiewicz s. 215-216
"Mediacja - sprawiedliwość w nowej perspektywie" : I Ogólnopolska Konferencja Centrum Alternatywnego Rozwiązywania Sporów Wydziału Prawa i Administracji UJ, Kraków, 16-17 listopada 2012 Adam Zienkiewicz s. 223-224
Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Konstytucjonalizm i system prawny Rosji : wyniki i perspektywy" : III Moskiewski Tydzień Prawniczy Adam Zienkiewicz s. 277-278
Transformatywny wymiar dyskursu integracyjnego : kilka uwag z perspektywy psychologicznej teorii ontogenezy Lawrence'a Kohlberga Adam Zienkiewicz s. 381-396
Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej pt. "Socjoterapeutyczne aspekty zarządzania sytuacją konfliktową w wymiarze jednostkowym i społecznym", Poznań, 4 kwietnia 2014 r. Adam Zienkiewicz s. 401-403
Wielojęzyczność a interpretacja europejskiego prawa wspólnotowego Michał Lasota Adam Zienkiewicz s. 405-411
Dyrektywy interpretacyjne umów międzynarodowych Michał Lasota Adam Zienkiewicz s. 423-432