Znaleziono 1 artykuł

Kazmierz Zimniewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Społeczne skutki nowych koncepcji zarządzania Kazmierz Zimniewicz s. 329-334