Znaleziono 1 artykuł

Urszula Zimoch

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Podobieństwa i różnice sytuacji kobiet na rynku pracy w krajach "WINNET8" Marta Hozer-Koćmiel Urszula Zimoch s. 163-177