Znaleziono 2 artykuły

Marian Ziombra

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rola i miejsce słuchowo-pamięciowych predyspozycji studentów filologii rosyjskiej w procesie pokonywania ujemnej interferencji fonetycznej podczas opanowywania intonacji Marian Ziombra s. 193-200
Występowanie wtórnej interferencji fonetycznej na zaawansowanym i końcowym etapie nauczania języka rosyjskiego na studiach kierunkowych Marian Ziombra s. 245-249