Znaleziono 1 artykuł

J. Ziomek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Biernat z Lublina : wybór pism", oprac. J. Ziomek, Wrocław 1954 : [recenzja] Janusz Tazbir J. Ziomek (aut. dzieła rec.) s. 492-495