Znaleziono 1 artykuł

Alessandro Zir

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Nature's Horror and Grand Style in Lars von Trier's "Antichrist" Alessandro Zir s. 269-277