Znaleziono 1 artykuł

Iwan A. Zjazjun

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"O wspólnym międzynarodowym projekcie badawczym pod tytułem >>European Ideas in the Works of Famous Educationalists", red. Ryszard Kucha, Henryk Cudak, Sławomir Cudak, Łódź 2013 : [recenzja] Iwan A. Zjazjun Henryk Cudak (aut. dzieła rec.) Sławomir Cudak (aut. dzieła rec.) Ryszard Kucha (aut. dzieła rec.) s. 247-251