Znaleziono 8 artykułów

Teresa Zobek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"My" Eugeniusza Zamiatina a Proletkult : o antyutopii i utopii lat dwudziestych Teresa Zobek s. 7-18
Żelazny Mesjasz : w kręgu poezji Proletkultu lat 1917-1920 Teresa Zobek s. 36-52
Człowiek jako ofiara Historii : o poemacie Aleksandra Twardowskiego "Prawem pamięci" Teresa Zobek s. 53-64
Poemat A. Twardowskiego "Za dalą dal" jako "podróż liryczna" Teresa Zobek s. 85-98
Poematy Aleksandra Twardowskiego o żołnierzu Wasylu Tiorkinie : funkcja ideologiczna świata przedstawionego Teresa Zobek s. 87-111
"Szafot" Czyngiza Ajtmatowa : próba interpretacji aksjologicznej Teresa Zobek s. 90-99
Uwagi o strukturze świata artystycznego poematu Aleksandra Twardowskiego "Dom przy drodze" Teresa Zobek s. 107-120
Czas i przestrzeń w konstrukcji poematu Aleksandra Twardowskiego "Za dalą - dal" Teresa Zobek s. 137-144