Znaleziono 3 artykuły

Jan Zowczak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Opinie nauczycieli o wybranych funkcjach systemu szkolnego Jan Zowczak s. 35-54
Identyfikacja nauczycieli ze swoim zawodem w warunkach polskiej transformacji Jan Zowczak s. 143-164
Wartości osobowe i społeczne nauczycieli Jan Zowczak s. 175-198