Znaleziono 2 artykuły

Jacek Zrałek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wygaśnięcie zobowiązania w Konwencji rzymskiej o prawie właściwym dla zobowiązań umownych z 1980 roku Witold Kurowski Jacek Zrałek s. 41-56
Uwagi do projektu rozporządzenia Rady w sprawie małżeńskich ustrojów majątkowych (2011 Agata Kozioł Witold Kurowski Maksymilian Pazdan Paulina Twardoch Maria Anna Zachariasiewicz Jacek Zrałek s. 141-164