Znaleziono 1 artykuł

Joanna Zrałek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kobieta jako uczestnik procesu podejmowania decyzji nabywczych na rynku żywności Joanna Zrałek s. 147-159