Znaleziono 3 artykuły

Jolanta Zrałek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Proekologiczne zachowania w fazie konsumpcji – zróżnicowanie postaw konsumenckich w świetle badań bezpośrednich Jolanta Zrałek s. 135-144
Ewolucja ekokonsumpcji i idei zrównoważonego rozwoju jako czynnik wpływający na zachowania podmiotów rynkowych Jolanta Zrałek s. 335-347
Czynniki motywujące konsumentów do zakupu ekologicznej żywności – wyniki badań bezpośrednich Jolanta Zrałek s. 391-400