Znaleziono 3 artykuły

Maria Zuba

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wielowymiarowa analiza dyskryminacyjna jako skuteczna metoda przewidywania kryzysu finansowego przedsiębiorstw na przykładzie spółdzielni mleczarskich w Polsce Maria Zuba s. 304, 72-89
Społeczna odpowiedzialność biznesu szansą na poprawę konkurencyjności mikro i małych przedsiębiorstw Anna Spoz Maria Zuba s. 105-113
Zależność między rentownością a płynnością finansową spółdzielni mleczarskich w Polsce Maria Zuba s. 263-273