Znaleziono 1 artykuł

Bronisław Wenanty Zuber

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Der Begriff "Foedus Matrimonilae" im Eherecht des Cic", J. Eder, Ottilien 1989 : [recenzja] Bronisław Wenanty Zuber J. Eder (aut. dzieła rec.) s. 335-338