Znaleziono 3 artykuły

W. P. Zubow

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Istorija jestestwoznanija w Rossii", t. III: "Gieołogogieograficzeskije i biołogiczeskije nauki", pod red. L. J. Blachera, D. I. Gordiejewa, W. P. Zubowa, S. P. Mikulinskogo, I. A. Fiedosiejewa, Moskwa 1962 : [recenzja] L. J. Blacher (aut. dzieła rec.) I. A. Fiedosiejew (aut. dzieła rec.) D. I. Gordiejew (aut. dzieła rec.) S. P. Mikulinski (aut. dzieła rec.) W. P. Zubow (aut. dzieła rec.) s. 122
"Istoriografija jestiestwiennych nauk w Rossii (XVIII w. - pierwaja połowina XIX w.)", W. P. Zubow, Moskwa 1956 : [recenzja] W. P. Zubow (aut. dzieła rec.) s. 406
"Istoria jestiestwoznanija w Rossii", pod red. N. A. Figurowskogo, W. P. Zubowa, S. R. Mikulinskogo, Moskwa 1957 : [recenzja] N. A. Figurowski (aut. dzieła rec.) S. R. Mikulinski (aut. dzieła rec.) W. P. Zubow (aut. dzieła rec.) s. 748-749