Znaleziono 1 artykuł

Justyna Zyśk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kronika Towarzystwa Jezusowego jako źródło do badań nad zjawiskiem przestępczości w Malborku w XVII i XVIII wieku Justyna Zyśk s. 33-45