Znaleziono 3 artykuły

Wanda Zych

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wspomaganie rozwoju uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w zreformowanej szkole Wanda Zych s. 199-203
Aktualne problemy funkcjonowania społecznego osób niepełnosprawnych Wanda Zych s. 251-262
Dziecko przewlekle chore jako podmiot oddziaływań opiekuńczo-wychowawczych Wanda Zych s. 867-873