Znaleziono 1 artykuł

Jacek Zyga

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Komplementarność wycen nieruchomości jako zasada określania rynkowej wartości nakładów ponoszonych na budowę urządzeń infrastruktury technicznej Jacek Zyga s. 473-484