Znaleziono 2 artykuły

Marta Zygier

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Skuteczne zarządzanie bankiem Marta Zygier s. 35-37
Charakterystyka i znaczenie ryzyka operacyjnego w działalności bankowej Marta Zygier s. 83-97