Znaleziono 1 artykuł

Św. Tomasz z Akwinu

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Komentarz do >Hermeneutyki< Arystotelesa", Św. Tomasz z Akwinu, przekł. z jęz. łac., wprowadzenie i komentarz Andrzej P. Stefańczyk, Lublin 2013 : [recenzja] Artur Andrzejuk Św. Tomasz z Akwinu (aut. dzieła rec.) Andrzej P. Stefańczyk (tłum.) s. 345-350