Znaleziono 2 artykuły

Tomasz z Akwinu

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Tomasz z Akwinu, "O geocentryzmie" : tekst łaciński i polski Tomasz z Akwinu Marcin Karas (tłum.) s. 251-266
"Quaestiones quodlibetales" II, q. 1, a. 1 et III, q. 2, a. 2 : Problem pośmiertnej identyczności ciała Chrystusa i pośmiertnego nazywania części Jego ciała Tomasz z Akwinu Kamil Majcherek (tłum.) s. 279-286