Tytuł Rocznik Toruński
ISSN 0557-2177
Wydawca Towarzystwo Miłośników Torunia
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 19
Rocznik Toruński
1998, Tom 25

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Marian Filar s. 7-8
Genius loci Torunia : między dziedzictwem i odpowiedzialnością Lech Witkowski s. 9-18
Przestrzenny i społeczny rozwój Torunia do końca XVIII wieku Krzysztof Mikulski s. 19-27
Toruń w początkach 1871 roku : obraz miasta w świetle ówczesnej "Gazety Toruńskiej" Szczepan Wierzchosławski s. 29-41
Społeczeństwo obywatelskie w procesie stawania się : analiza jego przypadku Roman Bäcker s. 43-51
Kulturalna dekada : ile nowego? Andrzej Churski s. 53-63
Kościół Świętej Anny w Podgórzu Karola Ciesielska s. 65-82
Okoliczności powstania Książnicy Miejskiej w Toruniu Katarzyna Tomkowiak s. 83-100
Zapomniany epizod z pobytu Armii Czerwonej w Toruniu Ryszard Kozłowski s. 101-110
Rocznice Samuela Bogumiła Lindego w 1997 roku Marian Ptaszyk s. 111-119
"Historia Torunia. T. 2 cz. 3, Między barokiem i oświeceniem (1660-1793)", pod red. Mariana Biskupa, Toruń 1996 : [recenzja] Michael G. Müller Marian Biskup (aut. dzieła rec.) s. 121-130
"Kampania 1813 r. na północnym zachodzie Księstwa Warszawskiego : napoleońska twierdza Toruń i jej obrona", Andrzej Nieuważny, Toruń 1995 : [recenzja] Tomasz Chinciński Andrzej Nieuważny (aut. dzieła rec.) s. 131-139
Noty Anna Ziemlewska s. 141-148
Jubileusz 75-lecia Towarzystwa Miłośników Torunia Karola Ciesielska s. 149-153
Sprawozdanie z posiedzeń Komisji Historycznej To Mi To Maciej Krotofi s. 155-157
Archiwum Państwowe w Toruniu (Oddział II) Sławomir Pułkownik s. 159-163
Archiwum Pomorskie Armii Krajowej w Toruniu Andrzej Tomczak s. 165-170
Informacja Miejskiego Konserwatora Zabytków o działalności na rzecz ochrony i konserwacji zabytków w latach 1996-1997 Zbigniew Nawrocki s. 171-174
Bibliografia miasta Torunia za lata 1994-1997 Urszula Zaborska s. 175-384