Tytuł Kwartalnik Historii Prasy Polskiej
ISSN 0137-2998
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 10
Kwartalnik Historii Prasy Polskiej
1977, Tom 16, Numer 1

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Satyryczne czasopisma Wielkiej Emigracji : (Paryż 1832-1844) Zofia Dżedżyk s. 5-18
Prasa centrowa w języku polskim na Górnym Śląsku w latach 1886-1925 Jerzy Ratajewski s. 19-63
Polska prasa wojskowa w latach 1918-1921 : stan, kierunek rozwoju i charakterystyczne cechy Jan Pytel s. 65-78
Kwestia kształtowania się granic państwa polskiego w latach 1918-1922 na łamach "Gazety Warszawskiej" Urszula Jakubowska s. 79-96
Aleksander Fornalski Józef Kowalczyk s. 97-102
"Prasa galicyjska wobec powstania styczniowego", Kazimierz Olszański, Wrocław 1975 : [recenzja] Jerzy Myśliński Kazimierz Olszański (aut. dzieła rec.) s. 103-106
"Tendencje pozytywistyczne w czasopiśmiennictwie wielkopolskkim w latach 1848-1870", Jan Data, Poznań 1975 : [recenzja] Hanna Natora-Macierewicz Jan Data (aut. dzieła rec.) s. 106-109
"Lajkonik : wybór felietonów z lat 1931-1939", Zygmunt Nowakowski ; oprac. Henryk Markiewicz, Kraków 1975 : [recenzja] Daria Nałęcz Henryk Markiewicz (aut. dzieła rec.) Zygmunt Nowakowski (aut. dzieła rec.) s. 109-111
"Prasa konspiracyjna ruchu ludowego 1939-1945", Bartłomiej Golka, Białystok 1975 : [recenzja] Mieczysław Adamczyk Bartłomiej Golka (aut. dzieła rec.) s. 112-114
"Prasa SD w Polsce Ludowej 1945-1973", Jerzy Centkowski : [recenzja] Jerzy Myśliński Jerzy Centkowski (aut. dzieła rec.) s. 115-118