Tytuł Kwartalnik Historii Prasy Polskiej
ISSN 0137-2998
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 16
Kwartalnik Historii Prasy Polskiej
1990, Tom 29, Numer 2

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Polonica prasowe XVI-XVIII w. w Herzog August Bibliothek Konrad Zawadzki s. 5-34
"Gazeta Kielecka" (1870-1945) : jej ideowo-polityczne i edytorskie przemiany Marian Banaszek s. 35-47
Rola prasy polskich organizacji rolniczych ziem zachodnich w kształtowaniu postaw środowisk rolniczych Wielkopolski i Pomorza w latach 1918-1939 Barbara Okoniewska s. 49-66
"Poland Fights" : 1941-1946 Krzysztof Groniowski s. 67-93
Wojciech Trojanowski (1904-1988) Bogdan Tuszyński s. 95-113
Dwanaście lat w "Życiu Gospodarczym" (1945-1957) : fragmenty wspomnień Jan Werner s. 115-134
"Vilniaus periodiniai leidiniai 1760-1918 : bibliografinė rodyklė", Jadvyga Kazlauskaitė, Vilnius 1988 : [recenzja] Henryk Baranowski Jadvyga Kazlauskaitė (aut. dzieła rec.) s. 135-136
"Polskie czasopisma religijno-społeczne w XIX wieku : materiały do katalogu", red. Barbara Lesisz [et al. ; wstęp Daniel Olszewski], Warszawa ; Lublin 1988 : [recenzja] Andrzej Gulczyński Barbara Lesisz (aut. dzieła rec.) Daniel Olszewski (aut. dzieła rec.) s. 136-138
"Bibliografia publikacji podziemnych w Polsce : 13 XII 1981 - VI 1986", Józefa Kamińska, Paryż 1988 : [recenzja] Jerzy Myśliński Józefa Kamińska (aut. dzieła rec.) s. 138-139
"Słownik dziennikarzy regionu pomorsko-kujawskiego", Jerzy Długosz, Bydgoszcz 1988 : [recenzja] Urszula Jakubowska Jerzy Długosz (aut. dzieła rec.) s. 139-140
"Język XIX-wiecznych wiadomości prasowych", Olga Wolińska, Katowice 1987 : [recenzja] Jadwiga Zieniukowa Olga Wolińska (aut. dzieła rec.) s. 140-144
"A short history of press photography", Petr Tausk, Praga 1988 : [recenzja] Jan Maria Jackowski Petr Tausk (aut. dzieła rec.) s. 144-147
"Problem niemiecki w publicystyce Polski Ludowej w latach 1944-1949", Andrzej Rudnicki, Warszawa 1988 : [recenzja] Czesław Lewandowski Andrzej Rudnicki (aut. dzieła rec.) s. 147-151
"Człowiek : informacja : społeczeństwo", Ireneusz Ihnatowicz, Warszawa 1989 : [recenzja] Jerzy Myśliński Ireneusz Ihnatowicz (aut. dzieła rec.) s. 153-154
"Prasa okresu plebiscytu i powstań śląskich : (w 65 rocznicę plebiscytu)", pod red. Joachima Glenska, Opole 1987 : [recenzja] Urszula Jakubowska Joachim Glensk (aut. dzieła rec.) s. 154
"Z dziejów prasy sportowej na górnym Śląsku i Zagłębiu (1920-1986)", Mirosław Ponczek, Marek Szczerbiński, Katowice 1988 : [recenzja] Urszula Jakubowska Mirosław Ponczek (aut. dzieła rec.) Marek Szczerbiński (aut. dzieła rec.) s. 154