Tytuł Kwartalnik Historii Prasy Polskiej
ISSN 0137-2998
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 15
Kwartalnik Historii Prasy Polskiej
1987, Tom 26, Numer 1

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Architekt" : miesięcznik poświecony architekturze, budownictwu i przemysłowi artystycznemu (Kraków 1900-1915) Halina Starostka-Chrzanowska s. 5-19
"Gazeta Radomska" (1884-1917) Marian Banaszek s. 21-36
Ojciec Polskiego Radia. Cz. 1 Maciej Józef Kwiatkowski s. 37-58
Polska prasa antykomunistyczna wydawana w kraju w latach 1945-1947 Jan Golec s. 59-88
Rola Ministerstwa Przemysłu i Handlu w społecznym obiegu informacji prasowej w latach 1945-1948 Mieczysław Ciećwierz s. 89-96
Prasa południowego Podlasia (Bialskopodlaskie i Siedleckie) w latach 1944-1974 : zarys problematyki Arkadiusz Kołodziejczyk s. 97-107
Rozgłośnia "Kraj" na tle programów radiowych dla Polonii po 1944 r. Jerzy Myśliński s. 109-115
Polska prasa na Kielecczyźnie w latach 1918-1939 Mieczysław Adamczyk s. 117-134
Przyczynek do czytelnictwa prasy socjalistycznej w 1920 roku s. 135-136
"Rieportażi W. A. Gilarowskogo", Borys I. Jesin, Moskwa 1985 : [recenzja] Andrzej Ślisz Borys I. Jesin (aut. dzieła rec.) s. 137-138
"Wojna w eterze : wspomnienia". T. 1, "1948-1956", Jan Nowak [Zdzisław Jeziorański], Londyn 1985 : [recenzja] Jerzy Myśliński Jan Nowak (aut. dzieła rec.) s. 138-140
Muzeum prasy śląskiej w Pszczynie Joachim Glensk s. 141-142
Wydawnictwa okolicznościowe "Głosu Robotniczego" Danuta Grzelewska s. 142-143
Sprawozdanie z posiedzenia Komisji Historii Prasy Daria Nałęcz s. 143
Jerzy Łojek (3 IX 1932-7 X 1986) s. 145-147