Tytuł Kwartalnik Historii Prasy Polskiej
ISSN 0137-2998
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 31
Kwartalnik Historii Prasy Polskiej
1992, Tom 31, Numer 3-4

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Wiesław Władyka s. 5
"Instytucja użyteczności publicznej" : Olchowicze Urszula Jakubowska s. 7-15
Między kantorem, kasztą i rampą (Stefan Krzywoszewski) Aleksandra Garlicka s. 16-22
Architekt pierwszego polskiego dziennika socjalistycznego (Emil Haecker) Jerzy Myśliński s. 23-29
Współtwórca "Robotnika" (Feliks Perl) Jerzy Myśliński s. 30-37
Twórca "Kuriera Poznańskiego" (Marian Seyda) Urszula Jakubowska s. 38-44
"Dziennikarzem trzeba być" (Antoni Sadzewicz) Urszula Jakubowska s. 45-51
Szablą i piórem (Józef Piłsudski) Daria Nałęcz s. 52-56
Nad Wisłą, Renem i Sekwaną (Jan Brejski) Andrzej Notkowski s. 57-66
Zawrotna kariera prowincjonalnego młodzieńca (Alfred Ksycki) Andrzej Notkowski s. 67-75
Hetman ludu czy sprzedajny wydawca ? : (Wiktor Kulerski) Andrzej Notkowski s. 76-88
Regnis czyli Singer (Bernard Singer) Marian Fuks s. 89-95
Profesor Peretz (Adolf Peretz) Marian Fuks s. 96-100
Współtwórcy prasy polonijnej w Stanach Zjednoczonych Ameryki (Władysław Dyniewicz, Michał Kruszka, Antoni A. Paryski) Andrzej Paczkowski s. 101-108
"Z balkonu na bruk" (Adolf Nowaczyński) Marek Tobera s. 109-116
W poszukiwaniu niechcianej ideologii (Adam Skwarczyński) Daria Nałęcz s. 117-125
Belwederski zagończyk (Wojciech Stpiczyński) Daria Nałęcz s. 126-135
W lisiej szubie, z piórem w ręku (Czesław Jankowski) Roman Jurkowski s. 136-146
Właściciel Pałacu Prasy (Marian Dąbrowski) Wiesław Władyka s. 147-154
"Z fachu profesor ..." (Stanisław Stroński) Wiesław Władyka s. 155-161
Ze Śląska do Polski (Wojciech Korfanty) Urszula Jakubowska s. 162-167
Socjalista i humanista (Mieczysław Niedziałkowski) Michał Śliwa s. 168-174
"Towarzysz Kirgiz" (Tadeusz Hołówko) Daria Nałęcz s. 175-179
Konrad Wrzos : reporter dwudziestolecia Tomasz Lachowicz s. 180-187
Antyskamandryta (Stanisław Piasecki) Marek Tobera s. 188-195
Św. Maksymilian Maria Kolbe jako wydawca i dziennikarz Janusz Rudziński s. 196-202
Życiorys konsekwentny (Józef Wasowski) Daria Nałęcz s. 203-208
Publicysta "spraw Polaków" (Edmund Osmańczyk) Janusz Rudziński s. 209-214
Materiały do refleksji i zadumy (Juliusz Mieroszewski) Rafał Habielski s. 215-220
Fanatyk polityki (Bolesław Piasecki) Urszula Jakubowska s. 221-229
Mistrz reportażu (Melchior Wańkowicz) Rafał Habielski s. 230-235