Tytuł Kwartalnik Historii Prasy Polskiej
ISSN 0137-2998
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 13
Kwartalnik Historii Prasy Polskiej
1988, Tom 27, Numer 4

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Bibliografia retrospektywna czasopism Sylwester Dziki s. 5-26
Założenia programowe "Gazety Literackiej" (1821-1822) Janusz Śniadecki s. 27-43
Prasa Polskiej Partii Socjalistycznej 1918-1939. Przegląd wydawnictw warszawskich. Część II Andrzej Notkowski s. 45-81
Prasowa obsługa informacyjna społeczeństwa Białostocczyzny w okresie Rządu Tymczasowego (styczeń-czerwiec 1945) Mirosław Ciećwierz s. 83-100
Redaktorzy czasopism naukowych Instytutu Badań Literackich o swojej działalności s. 101
"Literary Studies in Poland" Hanna Dziechcińska s. 103-104
"Biuletyn Polonistyczny" Krystyna Sierocka s. 105-107
"Kwartalnik Historii Prasy Polskiej" Jerzy Myśliński s. 109-111
"Sprawy Narodowościowe" - dwumiesięcznik Instytutu Badań Spraw Narodowościowych. Bibliografia uzupełniająca za lata 1937-1939 Mieczysław Boruta s. 113-121
"Aleksander Świętochowski : bibliografia" t. 1-2, Maria Brykalska, Warszawa 1987 : [recenzja] Marek Tobera Maria Brykalska (aut. dzieła rec.) s. 123-127
"Francuska opinia publiczna wobec sprawy polskiej i Polaków w latach 1885-1895", Krzysztof Dunin-Wąsowicz, Wrocław 1987 : [recenzja] Andrzej Ślisz Krzysztof Dunin-Wąsowicz (aut. dzieła rec.) s. 127-128
"Prasa gorzowska w latach 1945-1985", K. Kunicka, B. J. Kunicki, H. Szczepański, Gorzów 1987 : [recenzja] Andrzej Rudnicki K. Kunicka (aut. dzieła rec.) B. J. Kunicki (aut. dzieła rec.) H. Szczepański (aut. dzieła rec.) s. 129-131
Osiemdziesięciolecie "Zarania śląskiego" Krystyna Heska-Kwaśniewicz s. 133-135